UFABETWINS โจเอ็ดเวิร์ดส์เขียนขึ้นท่ามกลางฝนห่าใหญ่และไม่มีแฟน ๆ ที่ นี่

UFABETWINS ไม่ใช่ดาร์บี้คลาสสิกที่จะอยู่ในความทรงจำไปอีกนานโจเอ็ดเวิร์ดส์เขียน

จุดที่ไม่ดี สำหรับ อัลเบียน ของแซม อัลลาร์ไดซ์ ขณะที่ พวกเขา จ้องมอง การผลัก ไสต่อหน้า

แต่สำหรับหมาป่าของนูโน เอสปิริโตซาน โตอย่า งน้อยพวก เขาก็ หลีกเลี่ยง ความรู้สึก

ที่น่ากลัว ของการ สูญเสีย อีกครั้ง ต่อคู่ แข่งที่ ดุร้าย แน่นอน ว่าพวกเ ขาเป็น กลุ่มที่

พึงพอใ จมากกว่า ที่ออก ม าจากการเ ผชิญหน้า ครั้งนี้ ซึ่งสุดท้ าย แล้วก็ ถูกทำ ลายลง ด้วยปริมาณ ฝนที่ไร้ เหตุผล

อย่าทำ ผิดพลาด เกี่ยวกับ เรื่องนี้ องค์ประกอบ ต่างๆ เป็นอย่าง มากในการเล่น

 เมฆดำ ทะมึน ปกคลุม พื้นดิน และฝนก็ ตกอ ย่างไม่ หยุดยั้ งตลอด 90 นาที UFABETWINS

มันเป็น สภาพอากาศ ที่เหมาะ สมกับ วันหยุดธ นาคารใน วันจันทร์ และยิ่ง ปกว่า นั้นการ ต่อสู้ของ Black Country ที่เหมาะสม

UFABETWINS

นูโน่และอัลลาร์ไดซ์ปะทะหมัดกันก่อนเริ่มเตะขณะที่ The Liquidator ระเบิดลำโพงของสนาม

และเมื่อ เกมดำ เนินไปคำสั่งของกัปตัน Conor Coady ของ Wolves อาจ ได้ยิน พียงแผ่วเ บาเพราะ ฝนที่ต กลง มาอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าทั้งสอ งฝ่าย จะรักษาสิ่งต่าง ๆ ไว้ ในจังหวะ ที่ค่อน ข้างเจียม เนื้อเจียมตัว

นูโน่ยืน กอดอก ขณะที่ ค่า ตัวขอ งเขา เริ่มเพิ่ม จังหวะในครึ่งชั่วโมง – เนลสันเซเมโด

และ วิตินฮาเข้  ามาใกล้ ในขณะเ ดียว กันอัลลาร์ไ ดซ์รู้ สึกว่า จำเป็ ต้องเป ลี่ยนแปลงสิ่ งต่าง ๆ

โดยที่ ดารา โอเชีย ผู้ท้อ แท้กำลัง เดินออก ไปอย่างช้าๆ

UFABETWINS

ส่วนใหญ่ของครึ่ งแรกเป็น ไปอย่าง เชื่องช้า และน่าเบื่อ – การไม่มีผู้สนับสนุนรู้สึกดีมาก

– แต่ Wolves ด้วย ความโชค ดีเล็กน้อย หลังจาก การเคลื่อน ไหวที่ ลื่นไหล และซับ ซ้อน เปิด การให้ คะแนน

ล็อต Baggies ทั้งหมดยืนงงในขณะที่ความพยายามในการกวาดล้างของ Kyle Bartley

ทำให้ขายืนของ Fabio Silva และวนไปที่ Sam Johnsto ne ที่ทำอ ะไรไม่ถูก บ้านผลบอล

การเซ็น ชื่อ บันทึกส โมสร Silva เช่นเดีย วกับ ที่เข าทำใน การแข่ง ขันแบบย้ อนกลับและ

ไม่สนใจว่า มันจ ะเข้ามา ได้อย่างไร ฉลองด้วย การสไล ด์เข่าขนาด ใหญ่ใน ขณะที่นู โน่กอดทีมแบ็ ครูมของเขา

ในช่วง เริ่มต้น ของช่ว งเวลา ที่สองไ มีผู้จัด การฝ่าย ใดทำ การเป ลี่ยนแปลง อย่างไร ก็ตาม มีการ เปลี่ยนกรรมการ